MODÜLLER

Öğrenci Kayıt

Öğrenci tanımlama, iletişim, aile bilgileri, parasal hareketler vs.

Aday Kayıt

Öğrenci adaylarıyla ilgili nüfus, aile, iletişim vs. bilgilerin kaydının tutulmasını sağlar

Ders İçerikleri

Ünite, konu kazanım bazında ders içeriklerinin oluşturulması ve yönetimini sağlayan modüldür

Ödev Takip

Ödev tanımlanması, ödevin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve belirtilen tarih aralığında toplu bir şekilde rapor alma imkanı sunar

Etüt Yönetimi

Sınıf etüdü, isteğe bağlı etüt, sınav sonucuna göre otomatik veya planlı etüt verilebilir, daha sonra toplu rapor alınabilir

Rehberlik

Öğrenci-Öğretmen arası özel görüşme kaydının tutulması

Online Sınav

Soru bankasından seçeceğiniz sorularla online sınav hazırlama modülü

Uzaktan Eğitim

Öğrencilerin dershaneye ulaşamadıkları zamanda uzaktan eğitim alabilmelerini ve eksiklerini tamamlayabilmelerini sağlar

Soru Bankası

Ünite, konu ve kazanım bazında sınıflandırılmış hazır sorulardan oluşan bankadır

Ölçme ve Değerlendirme

Seviye belirleme, sılarama ve analiz.

Yoklama

Ders programıyla entegre çalışan, öğrencinin derse katılımını kontrol eden modüldür

Öğretim Programları

Öğretimin aday hedefleri, ön değerlendirme, öğretim hedefleri, öğretim etkinlikleri, değerlendirme gibi alt modülleri içerir

Randevu Yönetimi

Öğrenci ve veli randevu yönetim sistemi

Görev Yönetimi

Personel görevlendirme, görev takibi, hatırlatma modülü

Sohbet

Kurum içinde kullanıcılara birbirleri arasında sohbet etme imkanı sunar

Görüşme Yönetimi

Telefon, e-posta ve yüz yüze görüşmelerin kaydının tutulması ve ileriye yönelik hatılatılmasını sağlar

Demirbaş Yönetimi

Demirbaş kayıt, zimmet, raporlama ve takibinin yönetilmesini sağlar

Evrak Yönetimi

Evrak kayıt, takip ve yönetim sistemi

Kantin ve Para Kart

Kantin yönetimi, kart aracılığıyla kantin alışverişi yapabilme ve dokunmatik ekranda satış

Kütüphane

Öğrencinin kütüphaneden alıp okuduğu kitapların ve elinde bulunan kitapların kaydının tutulduğu modüldür

Santral Sistemi

Ücretsiz 850 hat, sms gönderimi, faks hizmeti, otomatik doğum günü mesajları

Dosya Yedekleme Alanı

Dershanelerin tüm dosyalarının yönetim ve yedeklenmesini sağlayan modüldür

Ön Muhasebe

Kasa hareketleri, fatura basımı, fatura takibi, burslu öğrenci hareketleri, taksitlendirme işlemleri vs.

Yayın Dağıtım

Öğrenciye teslim edilen / edilmeyen yayınların listesinin alınabilmesi sağlanır

Personel Yönetimi

Personel nüfus, iletişim, aile bilgileri, parasal hareketler, izinler, devam takip, görev vs. yönetiminin yapıldığı modüldür

Devam Takip Sistemi

Personel ve öğrenci giriş - çıkışlarının entergre çalışan cihazlar aracılığıyla detaylı olarak takibini sağlar

Raporlama

Personel, öğrenci, sınav, muhasebe, izin, görev vs. raporlanması